<% Session.LCID = 1030 %>
Museernes Bevaringscenter i Skive

Museernes Bevaringscenter i Skive arbejder med bevaringsopgaver for museerne i den nordvestlige del af Jylland indenfor det område der tidligere dækkede Viborg Amt. Centret rådgiver og vejleder i bevaringsspørgsmål, samt foretager konservering, restaurering og præparation af primært Kulturhistorisk materiale og geologisk materiale. Bevaringscentret administrerer endvidere andele i Kunstmuseernes Fælleskonservering for henholdsvis Skovgaard Museet i Viborg og Skive Kunstmuseum.
Det kulturhistoriske materiale, er de ting, mennesker har brugt og omgivet sig med i den daglige tilværelse gennem tiden. Aldersmæssigt strækker arbejdsopgaverne sig fra de ældste spor af menneskelig aktivitet og til nutiden. Værkstedets opgave er at bevare og sikre kulturminderne for eftertiden, på en måde så de beholder så meget information som muligt om deres anvendelse, og de mennesker der har fremstillet og brugt dem.
Det geologiske materiale omfatter primært fossiler og mineraler fra moleret på Fur og Mors, men også materiale fra andre geologiske formationer i området bliver behandlet på bevaringscentret.

Nørhå karret  

TV midtvest:  Skildpadde fra Mors

TV midtvest:  Fast arbejde

TV midtvest:  Udgravning ved Skals

TV midtvest:  Skildpadden fra Fur.

TV midtvest:  Skildpadden fra Mors.

Billedgalleri:  Åbner i et nyt vindue
Her er lidt billeder fra vores dagligdag.